• Berg Kartografi

  Vi hjelper deg med kartet ditt fra start til mål

  bergkartografi.no

 • Saltstraumen

  Kartplakater og brosjyrer for nasjonalparkkommuner

  Miljødirektoratet har laget en mulighet for varemerkebygging for nasjonalparkkommuner. Det betyr at en kommune som har nasjonalparker eller verneområder innenfor sine grenser kan ta utgangspunkt i Miljødirektoratet sin https://designmanual.norgesnasjonalparker.no for ulike typer plakater, brosjyrer i ulike områder i kommunen som man ønsker å profilere gjennom en besøksstrategi og informasjon. Man kan også lage et kart over hele kommunen som viser alle verneområdene og andre steder man ønsker å framheve. I manualen finner dere mange eksempler på hvordan slike kart og brosjyrer kan se ut. Berg Kartografi kan bistå i utarbeidelse av kart og design av plakater og infomateriell med utgangspunkt i Miljødirektoratet sin veileder for disse produktene. Jeg har utdannelse i geografi med fokus på landskapsgeografi og naturgeografi, og har også arbeidet som lærer i geografi og geofag på vgs, i tillegg som Høgskolelektor på lærerutdanning på Nord Universitetet og Høgskulen på Vestlandet. Det gjør at jeg også kan bistå som kvalitetssikrer på faglig innhold og pedagogisk tilrettelegging, i tillegg til det rent karttekniske og designmessige.

 • Saltstraumen

  Stikart

  På vanlige turkart i 1:50000, som for øvrig er ypperlige til planlegging og lange fjellturer, så går man og går man uten at det knapt vises på kartet og det kan være vanskelig å vite nøyaktig hvor man er. Vi lager en ny type stikart i passelig målestokk og med passelig ekvidistanse - der målet at alle stier av en viss størrelse skal være med. Spesielt er det viktig å få med stiene som brukes i nærmiljøet i hverdagen, ikke bare stiene som går til godværstoppene som man besøker en eller to ganger i året. Stikart kan være et veldig bra folkehelsebidrag fra en kommune til sin befolkning, slik som det gjøres i for eksempel Bodø kommune.

 • orientering

  Orienteringskart

  Vi hjelper deg hele veien fra ide til utprint av ferdig kart.

  • søknader

  • grunnlagskart

  • synfaring

  • rentegning

  • printing/trykking

  Fordelene med å bruke Berg Kartografi

  • Berg Kartografi hjelper dere med utfylling av søknader og forslag til finansiering - ofte den største bøygen for å komme i gang.

  • Kan gi konkret fast pristilbud på det aktuelle området så snart det er avklart størrelsen og hva som ønskes gjort.

  • Berg Kartografi er vant til å sette sammen data fra mange ulike kilder.

  • Berg Kartografi har drevet med produksjon av orienteringskart i 35 år og synes fortsatt at det er kjempeartig å være med på å skape ny aktivitet og nye arrangement på nye og gamle steder.

 • Heggmoen

  Idylliske turkart

  De fleste turer er på noen timer, halvdags- eller dagsturer, mens vanlige turkart dekker enorme områder som om man skal på ekspedisjon i ukesvis. De fleste kart er også mangelfulle på stinettet, og hvor er det egentlig ekstra idylliske områder litt vekk fra hovedstien? Ofte er det flott å surre rundt i marka utenom stiene og være inntrykksåpen for hva naturen har å bringe. Hvor er det fin utsikt uten at man må gå opp på den høyeste toppen? Det fins mange undervurderte småtopper. På disse kartene er også større stup som hindrer ferdsel med, i tillegg er kartene korrigert for misvisning slik at du kan bruke kompasset uten å tenke på det. Lyst til å prøve et slikt kart? Alle kartene er i digitalt format pakket i en zipfil med tegnforklaring vedlagt. Ett i pdf format samt ett i jpg-format med georeferingsfil (jwg) hvis du ønsker å laste inn på mobilen.
 • Kontakt oss

  Almestranda 99
  6063 Hjørungavåg
  46799229
 • Lofoten

  Naturgeografiske turkart

  Det er flott å være ute på tur og være i bevegelse. Men kanskje lurer du litt på hva det er du ser på din vei når det gjelder landformer og bergarter? Hvor høyt har egentlig havet stått etter siste istid? Kanskje er du av typen som liker å lære litt om litt av hvert - uten nødvendigvis å være totalt nerd? Det er veldig mye spennende ute i naturen som vi ofte går rett forbi - spesielt når det gjelder naturgeografi (bergarter, løsmasser, landformer, klima og vegetasjon). Målet med disse kartene er at du skal få alt det flotte du får ved å gå tur, men i tillegg får en ekstra dimensjon ved at du kan oppsøke noen steder i området som kan fortelle noe om naturhistorien.

 • Bolga

  Kartplakater

  Berg Kartografi lager kart til kartplakater og infotavler ved innfallsporter ved turmål.